Leren met je lichaam

Leren doe je niet alleen met je hoofd. Ook de rest van je lichaam speelt een belangrijke rol bij het verwerken van nieuwe informatie. Maar kan je ook je lichaam gebruiken om beter nieuwe dingen te leren?

Dsc_0435

Zonder dat je het merkt, hebben je hersenen het razend druk. Als je alleen al naar iemand kijkt die een pen oppakt, zijn in je brein de gebieden actief die je zou gebruiken als je zelf een pen oppakt. Dit gebeurt zelfs als je alleen maar een verhaaltje hoort over iemand die een pen oppakt. Gelukkig vergeten je hersenen deze binnengekomen informatie meestal snel weer; vaak is die helemaal niet van belang. Pas als je de informatie echt onthoudt, noemen we dat ‘leren’.

Dat leren gaat niet altijd even makkelijk. Soms gaat het bijna vanzelf, als je iets boeiend of leuk vindt bijvoorbeeld. Maar soms kost het ook veel moeite. Vier onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten dit in de zomer van 2013 onder meer dan 500 bezoekers van Science Center NEMO. Ze testten in drie experimenten of mensen beter kunnen leren als ze daarbij hun lichaam gebruiken. Helpt het bijvoorbeeld als je je lichaam actief gebruikt, door zelf te bewegen tijdens het leren? Of als je iemand anders iets ziet voordoen?

Bewegen helpt niet

In twee van de drie experimenten vonden de onderzoekers dat het gebruik van het lichaam niet hielp bij leren. Zo onthielden kinderen plaatjes niet beter wanneer ze ernaar hadden gewezen. Ook leerden ze een taalregel in een kunstmatige taal ook niet beter als ze gebaren na hadden gedaan. Hoe dat kan? De onderzoekers weten het niet zeker, maar wie weet is het wijzen en gebaren afleidend en helpt het daarom niet bij leren.

Volwassenen en internationale bezoekers van NEMO deden ook mee aan het taalexperiment en het bleek dat ook bij hen het kijken naar gebaren niet hielp bij het leren. Wel vonden de onderzoekers in het plaatjesexperiment dat de positie van een foto beter werd onthouden wanneer deze op een ‘logische’ plek stond (bijv. een foto van een wolk bovenaan het scherm).

Lachend leren

Het derde onderzoek liet wél goed zien dat je lichaam invloed kan hebben op je leerprestaties. Deelnemers keken naar een grappig filmpje van Tom & Jerry. Sommige deelnemers hielden een rietje tussen hun lippen zodat ze niet konden lachen. Iedereen wist achteraf nog waar het filmpje over ging. Maar er was wel een verschil: kinderen die niet konden lachen hadden meer moeite om de grappige scenes in het filmpje goed te interpreteren. Blijkbaar helpen gezichtsuitdrukkingen bij het interpreteren van beelden die een emotie oproepen.

De onderzoekers vonden dus niet altijd wat ze op basis van eerder onderzoek hadden verwacht, maar de resultaten laten zien dat je lichaam zeker een rol speelt bij het verwerken van informatie. Ook leverde het onderzoek weer genoeg vragen op voor nieuwe experimenten!

Deze keer met deelname van:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Instituut voor Psychologie

Dit onderzoek is afgerond

Onderzoek uitgevoerd: zomervakantie 2013 in NEMO Science Museum.

Er deden 549 proefpersonen mee aan het onderzoek. Wij danken alle deelnemers.

De onderzoekers

Nieuws van Science Live