Weet jij hoe de ander zich voelt?

Emoties spelen een belangrijke rol in de dagelijkse omgang tussen mensen. Als jij je emoties uit, kunnen anderen begrijpen hoe jij je voelt. Soms is het echter moeilijker dan je denkt om te duiden hoe andere mensen zich voelen. Om meer te leren over hoe wij gevoelens waarnemen hebben we jouw hulp nodig!

Onderzoeksbeeld%202_crop

We kijken vaak naar gezichten van andere mensen om in te schatten hoe zij zich voelen en te bepalen hoe wij ons vervolgens moeten gedragen. Stel bijvoorbeeld dat je iemand op straat tegen komt die heel boos kijkt. Zou jij vrolijk op diegene afstappen of liever veilig afstand houden? Als je de ander juist inschat weet je wat je moet doen!

Soms is het lastig om te bepalen hoe andere mensen zich voelen. Om dit te kunnen moet je onder andere in staat zijn om te zien hoe veel iemand voelt. Als je beste vriend een beetje verdrietig is vanwege een laag cijfer zal je hem minder hoeven te troosten dan als hij heel verdrietig is omdat zijn hond is overleden. Wij zijn er benieuwd naar hoe jij gevoelens van andere mensen waarneemt, zodat we daar meer over kunnen leren.

Hiervoor gingen Pum Kommattam en zijn collega’s van de Universiteit van Amsterdam tijdens de voorjaarsvakantie 2014 onderzoek doen met bezoekers van Science Center NEMO.

Resultaten

Hoe wij de intensiteit van gevoelens bij anderen inschatten heeft invloed op hoe we ons vervolgens gedragen. Als een vriend bijvoorbeeld ontzettend verdrietig is, troost je hem meer dan als hij slechts een beetje verdriet heeft.

Uit eerder onderzoek bleek al dat de etniciteit van iemand invloed heeft op hoe wij de intensiteit van emoties bij anderen ervaren. We kennen minder intense gevoelens toe aan iemand met een andere etnische achtergrond, dan aan iemand met dezelfde etnische achtergrond als wijzelf.

Het vervolgonderzoek in NEMO bestond uit een nieuwe, kindvriendelijke taak om te kijken of de waarneming van emotionele intensiteit bij kinderen door etniciteit en geslacht beïnvloed wordt. Kinderen kregen steeds twee mensen naast elkaar te zien en moesten kiezen wie van de twee meer voelt. De twee mensen hadden óf hetzelfde geslacht en een verschillende etnische achtergrond, óf ze verschilden van geslacht en hadden dezelfde etnische achtergrond.

Anders dan in het eerste onderzoek, blijkt uit deze resultaten dat in een dergelijke directe vergelijking sommige emoties juist als intenser werden ervaren bij andere etniciteiten . Maar dit geld niet voor alle emoties, want sommige andere emoties werden als minder intens gezien. Dit proces verschilde verder per geslacht. Zo namen jongens meer woede waar bij een man met een andere etnische achtergrond dan bij een man van dezelfde etniciteit , terwijl ze meer trots zagen bij een man met een andere etnische achtergrond dan bij een man van dezelfde achtergrond.

De resultaten uit het onderzoek in NEMO vullen bestaand wetenschappelijk onderzoek aan. De uitkomsten zullen op lange termijn meer inzicht geven in de emotionele interacties tussen mensen van verschillende etnische achtergronden. Uitgebreide resultaten zullen t.z.t. in de vorm van een PDF op deze pagina verschijnen.

Dank aan alle kinderen en hun ouders voor hun deelname!

Deze keer met deelname van:

Universiteit van Amsterdam
Sociale Psychologie

Dit onderzoek is afgerond

Onderzoek uitgevoerd: Voorjaarsvakantie 2014 in NEMO Science Museum.

Er deden 660 proefpersonen mee aan het onderzoek. Wij danken alle deelnemers.

De onderzoekers

Nieuws van Science Live