Is dat echt lachen?

We lachen meerdere keren per dag. Maar is onze gelach overal op de wereld hetzelfde? En zijn we in staat om te herkennen of iemand iets echt grappig vindt of niet? Om meer over lachen te weten te komen hebben we jouw hulp nodig!

Sound_of_laughter_by_hersley-d1ioujw

Stel je voor dat een goede vriend een grap vertelt. Hij vindt deze erg grappig. Maar wanneer de clou komt, blijk jij het helemaal niet grappig te vinden! Lach je toch om je vriend niet te kwetsen? Dat noemen we een beleefheidslach. Mensen blijken dit vaak te doen wanneer ze met anderen aan het praten zijn.

Beleefd lachen verschilt van het lachen als je gekieteld wordt of wanneer je naar een hilarische film kijkt: dit is een ‘echte’ lach, omdat het gaat om iets wat je echt grappig vindt. We weten dat deze twee manieren van lachen anders aanvoelen. Maar we weten nog niet zoveel over hoe luisteraars reageren wanneer ze de verschillende soorten gelach horen: kunnen ze het verschil horen?

Hoewel mensen overal ter wereld lachen, weten we niet of dat gelach overal hetzelfde klinkt. Wij willen weten of luisteraars het verschil kunnen horen tussen de beleefde en de ‘echte’ lach bij mensen uit verschillende landen. Kunnen mensen herkennen waar iemand vandaan komt enkel door zijn of haar gelach?

Om meer te weten te komen over lachen, emoties en culturen, deed Disa Sauter van de Universiteit van Amsterdam onderzoek met de bezoekers van Science Center NEMO tijdens de meivakantie 2014. Konden mensen herkennen of een lach ‘echt’ is of beleefd? Konden zij horen of de persoon die lacht Nederlands is of uit het buitenland komt?

Resultaten

In totaal hebben 762 Nederlandse proefpersonen meegedaan aan het onderzoek. Deze groep bestond uit 497 kinderen en 265 volwassenen, met een leeftijd tussen de 3 en 75 jaar oud. Het onderzoek laat zien dat kinderen vanaf zes jaar het verschil konden horen tussen echt lachen en beleefd lachen. Mensen werden beter in het herkennen van echt en beleefd lachen naarmate ze ouder waren. Dit gold niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen tot 40 jaar!

Mensen vonden het makkelijker om onderscheid te maken tussen echt en beleefd lachen bij het horen van een Nederlandse lach, dan bij het horen van een Japanse lach. In hun dagelijks leven horen Nederlandse mensen veel vaker Nederlands lachen dan Japans lachen. Hierdoor zijn ze meer gevoelig geworden voor de nuances van Nederlands lachen en kunnen ze echt en beleefd Nederlands lachen dus beter uit elkaar halen.

Disa Sauter en haar collega’s zijn dit onderzoek nu ook aan het uitvoeren in een museum in Tokyo om te kijken of dit omgekeerd ook geldt voor Japanse proefpersonen.

Deze keer met deelname van:

Universiteit van Amsterdam
Programmagroep Sociale Psychologie

Dit onderzoek is afgerond

Onderzoek uitgevoerd: Meivakantie 2014 in NEMO Science Museum.

Er deden 976 proefpersonen mee aan het onderzoek. Wij danken alle deelnemers.

De onderzoekers

Nieuws van Science Live