Patronen in de bezoekersstroom van NEMO

Heb je weleens geprobeerd om een patroon te ontdekken in de manier waarop een menigte zich voortbeweegt?
Heb je een grote groep mensen weleens met een zwerm spreeuwen vergeleken?
Of de mensen in een menigte met de moleculen in een vloeistof?

Alain-delorme-murmurations

In de dynamiek van menigten zijn complexe en fascinerende patronen te ontdekken. De indeling van de ruimte, de toegankelijkheid, sociale factoren, het tijdstip en de dag van de week, de dichtheid van de menigte en nog heel veel andere factoren bepalen samen de stroming van een menigte, met schijnbaar chaotische resultaten.

Binnen het Nationale ICT COMMIT/ programma doen een aantal universiteiten en bedrijven gespecialiseerd in draadloze sensornetwerken gezamenlijk onderzoek naar de dynamiek van menigten. Op 21, 22 en 23 december zal in NEMO een speciale infrastructuur worden gebruikt om de bezoekersstroom vast te leggen. De bezoekers krijgen een polsbandje om dat met regelmatige tussenpozen met andere polsbandjes en draadloze apparatuur binnen NEMO ‘praat’. Zo kunnen de mobiliteitspatronen binnen NEMO in real time worden vastgelegd. Geheel anoniem, zonder iemands privacy in gevaar te brengen.

Doe ook mee! Word onderdeel van de grootste installatie van NEMO: zo groot als het gebouw zelf!
Word een molecuul in de stroming van NEMO!

Deze keer met deelname van:

Vrije Universiteit Amsterdam
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente
Salland Electronics
Thales Research & Technology
Van Mierlo Ingenieursbureau

Dit onderzoek is afgerond

Onderzoek uitgevoerd: Kerstvakantie 2015 in NEMO Science Museum.

Er deden 2442 proefpersonen mee aan het onderzoek. Wij danken alle deelnemers.

De onderzoekers

Nieuws van Science Live